Nastavenie filtrov

Stoličky vo výpredaj Emeco

V roku 1944 pán Wilton Carlyle Dinges založil v Hanoveri, štát Pensylvánia, spoločnosť zaoberajúcu sa elektrickými strojmi a vybavením (the Electrical Machine and Equipment Company) – Emeco, využívajúcu zručnosti miestneho remeselníka. Počas Druhej svetovej vojny mu vláda Spojených štátov amerických zadala významnú úlohu – vyrobiť stoličky, ktoré sú znesú vodu, slaný vzduch a námorníkov. Vyrobiť stoličky, ktoré sú ľahké a urobiť ich silné tak, aby vydržali celý život. Hliník bol zrejmým výberom, vyrobený pre praktické účely, navrhnutý ozajstnými ľuďmi. Emeco nazvalo túto stoličku číslom 1006, niektorí ľudia ju volajú Navy Chair (námorná stolička). My ju však stále voláme Ten-o-six (10-0-6). Formovanie, zváranie, brúsenie, tepelné spracovávanie, konečné úpravy, eloxovanie – to sú iba niektoré zo 77 krokov potrebných na výrobu Emeco stoličky. Nikto iný nevyrába stoličky týmto spôsobom. Nikto to nevie. Na posúdenie, či celý proces výroby bol vykonaný správne je potrebné posúdenie ľudským okom, rovnako sú potrebné ľudské ruky aby to tak dopadlo. Náš cieľ. Urobiť recykláciu nepotrebnou a pokračovať vo výrobe vecí, ktoré vydržia.

Stoličky vo výpredaj Emeco
Hore