Cenník AD (architektúra, dizajn)

Konsepti aktívne ponúka činnosť interiérového architekta - Konsepti Architects Vision.

Buď ako samostatnú činnosť (službu) alebo ideálne v spojení s následnou dodávkou.

Cenník platný od 1. 12. 2018:

Vstupné konzultácie max. 1,5 hod........zdarma

1 hod. konzultácie interiérového architekta.......38,- eur/hod.

Každá ďalšia začatá hodina...........35,- eur/hod.

Spracovanie základnej dispozície interiéru (1o 200 m2)

(priestorová dispozícia, systémové riešenie, základné prvky)......max.577,- eur

Spracovanie interiérovej štúdie do 100 m2 (celkové riešenie pôdorysov, farebný a materiálový koncept,

interiérové prvky vrátane farebného a materiálového prevedenia, rámcový rozpočet)......max. 1.730,- eur

Spracovanie projektu interiéru (viď. štúdia + komplexné a detailné pôdorysné riešenie, rezy, pohľady,

výkresová dokumentácia pre zadanie do výroby – atypy, odporúčané prvky)......individuálne podľa rozsahu​ max. 10% z objemu realizácie

Vizualizácie – základná ( bez tlače).......192,- eur/ variant

Vizualizácia – vysoký štandard ( vrátane tlače).......577,- eur/ variant

 

Kompenzácia nákladov na AD činnosť:

Pokiaľ sa rozhodnete nakúpiť niektoré navrhnuté interiérové prvky či dodávky v Konsepti, máte šancu získať zľavu na poskytnuté projekčné a architektonické služby až do výšky 100%

Objem nákupu nad 15 385,- eur......30% zľava

Objem nákupu nad 30 769,- eur......60% zľava

Objem nákupu nad 50 000,- eur......zdarma

 

Uvedené ceny platia pre prípad, že objem AD prác neprekročí hodnotu 2 300,- eur. Pre každý projekt , resp. nákup je možné stanoviť kompenzáciu AD prác individuálne.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Hore