Cenník AD (architektúra, dizajn)

Konsepti aktívne ponúka činnosť interiérového architekta - Konsepti Architects Vision.

Buď ako samostatnú činnosť (službu) alebo ideálne v spojení s následnou dodávkou.

Cenník platný od 1. 2. 2022:

Vstupné konzultácie max. 1,5 hod........zdarma

1 hod. konzultácie interiérového architekta.......50,- EUR.

Cena spracovania základného dispozičného riešenia je daná podľa rozsahu našej práce obvykle v rozmedzí 400 - 2 000,- EUR.
                
Cena spracovania interiérovej štúdie bude špecifikovaná individuálne podľa zadania od klienta. Obvykle je to v rozmedzí 6% - 12% z celkových nákladov na realizáciu.

Pokiaľ sa rozhodnete nakúpiť niektoré navrhnuté interiérové prvky či dodávky v Konsepti, máte šancu získať zľavu na poskytnuté projekčné a architektonické služby.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Hore