Rekonštrukcie a prestavby

 Rekonštrukcie  a prestavby

Hoci nestaviame celé domy, dokážeme navrhnúť nadštandardné rekonštrukcie a interiérové stavebné úpravy (tzv. Fit-out "). Pracujeme s najlepšími v odbore - murované, kovové a presklené konštrukcie, SDK, VZT, obklady, podlahy, sanita, elektro, osvetlenie, inteligentné riadenie, vymaľovanie, tapety i tieniaca technika. Kľúčom úspechu je vždy preverený odborný subdodávateľ, kvalitný materiál, dôveryhodný rozpočet, precízna koordinácia a dôsledná kontrola. Nikdy neodídeme od rozrobenej práce, otvorene a pružne riešime vzniknuté problémy, komunikujeme s klientom a rešpektujeme jeho očakávania, dojmy a názory.

prečo konsepti pro rekonštrukcie a prestavby?

Predpoklad úspechu

Prestavba či rekonštrukcia domu alebo bytu môže byť z viacerých ohľadov rovnako náročná ako stavba úplne nového. Veľkým rizikom je podceňovanie rozsahu a náročnosti práce s ohľadom na časový plán, financovanie i vlastný priebeh. Čím je objekt starší, čím viac výkresových a technických podkladov ku existujúcemu stavu chýba, tým sa zvyšuje potenciálne riziko nežiaducich komplikácií. Základným predpokladom je voľba skúsených dodávateľov, dôkladná príprava, maximálna otvorenosť a odborné riadenie celého projektu.

Odborný tím

Základom je trojuholník KLIENT – ARCHITEKT – DODÁVATEĽ. Pragmatické obchodné vzťahy bez dôvery, rešpektu a otvorenej komunikácie neprinesú očakávaný výsledok. V praxi to ovplyvňuje viacero subjektov. Zástupca klienta, autorský/ stavebný dozor, projektový manažér dodávateľa. Kľúčové je, či klient preferuje generálneho dodávateľa, alebo hľadá výhody či úsporu v rámci zložitejšej siete viacerých dodávateľov. Efektívna koordinácia je základom spolupráce viacerých subjektov. Okrem architektov ponúka Konsepti aj skúsených projektových manažérov, overených dodávateľov i vlastných montážnych a servisných technikov.

Overení dodávatelia

Rozsah dodávok našej spoločnosti zahrňuje širokú paletu odbornosti a jednotlivých profesií. Búranie, zvislé a vertikálne konštrukcie ( steny, omietanie, stierky), kovové, drevené, sklenené konštrukcie a priečky, podlahy, stropy, silno a slaboprúd, vykurovanie, vzduchotechnika, sanita, obklady a dlažby. Nasledujú dodávky svietidiel, inteligentného riadenia, tieniacej techniky, maľovanie, tapetovanie, kladenie podlahových krytín, interiérový textil, akustika. Je možné to ukončiť vstavaným nábytkom, kuchyňou, saunou alebo celým wellness i záhradnými úpravami či vybavením terasy. Všetky spomínané dodávky sú zaistené overenými a skúsenými partnermi, za ktorých preberáme plnú zodpovednosť.

Tvorba ceny

Rozpočet sa skladá z dielčích cien za jednotlivé dodávky. Každá profesná dodávka obsahuje cenu za materiál, prácu ( spracovanie, inštaláciu), presun materiálov, ochranu existujúceho vybavenia(zabalenia) a pod. K cene za dodávky sú pripočítané položky, ktoré pokrývajú náklady spojené s bežnou prevádzkou (zriadenie staveniska, ohradenie, žeriav pre sťahovanie materiálu, strážna služba, poistenie). Výsledná cena za realizáciu obsahuje komplexné riadenie projektu počas celej doby realizácie, zaistenie zákonom stanovených garancií, záručného a pozáručného servisu. Koordinačná prirážka na externých dodávateľov predstavuje 8 – 12%.

Priebeh projektu

Realizácia projektu môže trvať mesiac, ale napríklad aj rok. Úvodné konzultácie majú poskytnúť maximum podkladov pre detailné zadanie. To je základom kvalitnej projektovej dokumentácie. Konsepti predkladá detailnú cenovú ponuku a harmonogram projektu. Kritické je poskytnúť kľúčové body a momenty v koordinácii jednotlivých dodávok. Nástrojom komunikácie a riadenia sú kontrolné dni za účasti všetkých strán a kontrolný zápis, ktorý slúži pre pružné operatívne riadenie na stavbe. Projekt končí prevzatím stavby a odovzdaním odborných návodov, inštrukcií pre údržbu či zaučením obsluhy. V stanovenej lehote sú odstránené prípadné chyby a nedostatky.

Základné povinnosti v oblasti zabezpečenia záruk za kvalitu určuje občiansky zákonník. S výnimkou záruky za svetelné zdroje, niektoré poťahové materiály a pod. Minimálna záručná doba je 24 mesiacov, pri niektorých prvkoch a materiáloch sme schopní garantovať záruku počas doby 60 mesiacov, ojedinele aj 10 rokov. Práva, povinnosti a spôsob uplatnenia záruk a zaistenia servisu sú vždy obsiahnuté v zmluve o dielo, prípadne vo všeobecných podmienkach dodávok našej spoločnosti. Záruka je bezpodmienečná a týka sa všetkých dodaných prvkov vrátane dodávok zo zahraničia. V praxi často poskytujeme plnenie a úkony, ktoré presahujú rámec našich zmluvných povinností, pretože zrealizovaný projekt pre nás nie je ukončená záležitosť, ale cesta k ďalšej spolupráci a dobrému odporúčaniu.

Záruky a garancie

Prajete si tiež krásny
interiér?

Zavolajte nám

+421 252 632 035

Nechajte nám kontakt, ozveme sa

Hore