B&B Italia

B&B Italia je uznávanou jednotkou v oblasti moderného interiérového vybavenia. Produkty tejto spoločnosti tvoria širokú radu , ktorá odzrkadľuje úspechy a históriu talianskeho dizajnu - dynamický proces, vďaka ktorému získali taliansky štýl, predstavivosť ,kreativita a odbornosť celosvetovú vážnosť a spoločnosť B&B Italia svoje nezastupiteľné miesto na medzinárodnom trhu.

B&B Italia
Hore