Náš tím Konsepti

Martin Šalgo CEO | Konsepti Bratislava +421 903 747 153 martin.salgo@konsepti.sk
Katarína Hrbáňová Sales Consultant | Konsepti Bratislava +421 903 465 422 katarina.hrbanova@konsepti.sk
Martin Focko Sales Consultant | Konsepti Bratislava +421 903 265 420 martin.focko@konsepti.sk
Zuzana Janotová Sales Consultant | Konsepti Bratislava +421 902 500 932 zuzana.janotova@konsepti.sk
Emília Petrová Sales Admin&Logistics | Konsepti Bratislava +421 903 542 652 emilia.petrova@konsepti.sk
Dominika Tvrdoňová Košíková Marketing specialist | Konsepti Bratislava +421 907 050 199 dominika.tvrdonova@konsepti.sk
Marek Kochan Realizácia/Servis | Konsepti Bratislava +421 903 265 407 marek.kochan@konsepti.sk
MgA.Hana Severová Architektura/Design | Konsepti Praha +420 266 199 461, +420 774 934 799 hana.severova@konsepti.com
Šimon Opekar Business Development Manager | Konsepti Praha +420734358134 simon.opekar@konsepti.com
Peter Benda Sales Support | Konsepti Praha +420 266 199 451 peter.benda@konsepti.com
Ing. Tomáš Hnaníček Architektura/Design | Konsepti Praha +420 777 768 857 tomas.hnanicek@konsepti.com
Monika Homolová Sales Support | Konsepti Praha +420 266 199 458 monika.homolova@konsepti.com
Prajete si tiež krásny
interiér?

Zavolajte nám

+421 252 632 035

Nechajte nám kontakt, ozveme sa

Hore