Služby architekta

Služby  architekta

Klientům, kteří nemají vlastního architekta, můžeme pomoci zprostředkovat schůzku s některým vhodným autorem v návaznosti na rozsah a charakter zadání. Nabízíme rovněž Konsepti Architects Vision, což je náš vlastní kompletní servis v oblasti návrhů interiérů nebo jeho částí a především 25 let zkušeností s realizacemi interiérů ve vyšším standardu. 

Klient si může vybrat dle potřeby z následujících zpracování:

  1. Prostorové ověření půdorysu interiéru nebo jeho části, rozmístění a zákres klíčkových prvků mobiliáře (2D)

  2. Studie interiéru vč. materiálového a barevného řešení (2D ev. 3D)

  3. Projekt interiéru vč. zakreslení všech klíčových detailů a konstrukčních řešení, návaznosti jednotlivých profesí, detailních výkresů atypických prvků interiéru atp.

Navazujícím krokem spolupráce může být zajištění autorského dozoru, účast na jednání s dodavateli, konzultace alternativních řešení a dodávek apod. Veškeré uvedené služby zajišťuje kvalifikovaný architekt a projektový manažer.

V případě zájmu nabízíme bezplatnou konzultaci k posouzení záměru a volby vhodného postupu, případně Vám zašleme orientační ceník nabízených služeb. Pokud dojde k realizaci dodávky interiéru prostřednictvím Konsepti, získává klient slevu na výše uvedené služby až do výše 100%.

Přejete si také krásný
interiér?

Zavolejte nám

+420 266 199 452

Nechte nám kontakt, ozveme se

Nahoru