Cenník AD (architektúra, dizajn)

Konsepti aktívne ponúka činnosť interiérového architekta – buď ako samostatnú činnosť (službu) alebo ideálne v spojení s následnou dodávkou.

 

Cenník platný od 1.1.2015:

Vstupné konzultácie max. 1,5 hod…………………………………...………………….....zdarma

1 hod. konzultácie interiérového architekta…………………………………….....….......33,- eur/hod.

Každá ďalšia začatá hodina................................................................................................30,- eur/hod.

 

Spracovanie základnej dispozície interiéru (1o 200 m2)

(priestorová dispozícia, systémové riešenie, základné prvky)....................................................................................max.165,- eur

Spracovanie interiérovej štúdie do 100 m2 (celkové riešenie pôdorysov, farebný a materiálový koncept,

interiérové prvky vrátane farebného a materiálového prevedenia, rámcový rozpočet).........................................max. 550,- eur

Spracovanie projektu interiéru (viď. štúdia + komplexné a detailné pôdorysné riešenie, rezy, pohľady,

výkresová dokumentácia pre zadanie do výroby – atypy, odporúčané prvky)........................................................max. 7% z objemu realizácie

Vizualizácie – základná ( bez tlače)……………………………………….......50,- eur/ variant

Vizualizácia – vysoký štandard ( vrátane tlače)..........................................165,- eur/ variant

Doprava (doprava mimo Konsepti)................................................................7,- eur

 

Kompenzácia nákladov na AD činnosť:

Pokiaľ sa rozhodnete nakúpiť niektoré navrhnuté interiérové prvky či dodávky v Konsepti, máte šancu získať zľavu na poskytnuté projekčné a architektonické služby až do výšky 100%

Objem nákupu nad 7 300,- eur..................................................................................30% zľava

Objem nákupu nad 18 200,- eur................................................................................60% zľava

Objem nákupu nad 36 400,- eur....................................................................................zdarma

 

Uvedené ceny platia pre prípad, že objem AD prác neprekročí hodnotu 1 800,- eur. Pre každý projekt , resp. nákup je možné stanoviť kompenzáciu AD prác individuálne.

Uvedené ceny sú bez DPH!