Služby architekta

Dlhodobo spolupracujeme s poprednými českými, slovenskými i zahraničnými architektami a dizajnérmi.

Klientom, ktorí zatial´ nemajú svojho architekta, preto môžeme podľa rozsahu a charakteru zadania vhodného odporučiť a sprostredkovať im spoločné stretnutie. Vychádzajúc z 20-tich rokov vlastných skúseností s realizáciami interiérov vo vyššom štandarde vieme klientom poskytnúť detailné poradenstvo a kompletný servis v oblastiach, súvisiacich s návrhom interiéru - Konsepti Architects Vision. Podľa potreby môžeme zabezpečiť napríklad:

1. Priestorové overenie pôdorysu alebo jeho častí, rozmiestenie a zákres kľúčových prvkov mobiliáru (2D)

2. Štúdiu interiéru vrátane farebného a materiálového riešenia (2D, príp. 3D)

3. Projekt interiéru vrátanie detailov a konštrukčných riešení, nadväzností jednotlivých profesií, či výkresov atypických prvkov.

4. Poradenstvo, alebo zastupovanie klienta na rokovaniach s dodávateľmi, konzultácie alternatívných riešení a dodávok a pod.

Všetky uvedené služby zabezpečujeme kvalifikovaným architektom a projektovým manažérom. V prípade záujmu ponúkame bezplatnú úvodnú konzultáciu, na základe ktorej posúdime zámer klienta a doporučíme mu voľbu vhodného postupu, prípadne zašleme orientačný cenník uvedených služieb.

kontakt: bratislava@konsepti.com