Pre novinárov

Pre fotografie v tlačovej kvalite, kontaktujte prosím Lenka Fučíkovou, e-mail:lenka.fucikova@konsepti.com, +420 739 592 518.