Súhlas so spracovaním osobných údajov pre zasielanie notifikácií stráženia tovaru

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Konsepti, spol. s r. o., se sídlem Komunardů 32, 170 00 Praha 7, IČ: 63668203, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 37570 u rejstříkového soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala Vaši emailovou adresu.
 2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zasílání upozornění o pohybu ceny a změny dostupnosti zvoleného zboží. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu maximálně 6 měsíců od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 3. Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v notifikaci. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání notifikací.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. správce webových stránek Správce, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
  2. poskytovatel webhostingových služeb, společnost Tlap s.r.o., se sídlem č.p. 19, 391 43 Běleč, IČ 28094433,
  3. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Hore