Informácie o spracovaní osobných údajov v prípade zasielania dotazu prostredníctvom kontaktného formulára

Společnost Konsepti, spol. s r. o., se sídlem Komunardů 32, 170 00 Praha 7, IČ: 63668203, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 37570 u rejstříkového soudu v Praze (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

v případě zaslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře

jméno a příjmení

e-mailová adresa

telefonní číslo

dotaz

Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a dotaz je nutné zpracovat pro účely zodpovězení Vašeho dotazu a pro jednání o případném uzavření smlouvy. Takový postup umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 6 měsíců a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být: 

správce webových stránek Správce, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem
Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,

poskytovatel webhostingových služeb, společnost Tlap s.r.o., se sídlem č.p. 19, 391 43 Běleč, IČ 28094433,

společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,

poskytovatelé úvěrových služeb,

provozovatelé online platebních služeb,

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,

na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Hore