Služby architekta

Dlouhodobě spolupracujeme s předními českými i zahraničními architekty a designery. 

Klientům, kteří neangažovali svého architekta, můžeme pomoci zprostředkovat schůzku s některým vhodným autorem v návaznosti na rozsahu a charakteru zadání. Nabízíme rovněž in-house kompletní servis v oblasti návrhu interiéru nebo jeho části a především 20 let zkušeností s realizací interiérů ve vyšším standardu - Konsepti Architects Vision. Klient si může vybrat dle potřeby z následujících zpracování:

1. Prostorové ověření půdorysu interiéru nebo jeho části, rozmístění a zákres klíčkových prvků mobiliáře (2D)

2. Studie interiéru vč. materiálového a barevného řešení (2D ev. 3D)

3. Projekt interiéru vč. zakreslení všech klíčových detailů a konstrukčních řešení, návaznosti jednotlivých profesí, detailních výkresů atypických prvků interiéru atp.

Navazujícím krokem spolupráce je zajištění možnosti autorského dozoru, účasti na jednání s dodavateli, konzultace alternativních řešení a dodávek apod. Veškeré uvedené služby zajišťuje kvalifikovaný architekt a projektový manažer.

V případě zájmu nabízíme bezplatnou konzultaci k posouzení záměru a volby vhodného postupu, ev. zašleme orientační ceník uvedených služeb. Pokud dojde k realizaci části interiérové dodávky ze strany Konsepti, získává klient slevu na výše uvedené služby až do výše 100%.

Kontakt: praha@konsepti.com